De tekst van het initiatief

1)         Titel van het Europees Burgerinitiatief:

Europees Burgerinitiatief  “30 km/u – maak straten leefbaar!”

2)         Het onderwerp:

Wij stellen een snelheidsbeperking van 30km/u (20mph) als EU-regel  voor stedelijke en residentiële gebieden voor. Lokale autoriteiten kunnen andere snelheidsbeperkingen vastleggen, als zij kunnen aantonen hoe aan milieu- en veiligheidsbehoeften voldaan wordt.


3)         Beschrijving van de doelen van het voorgestelde Burgerinitiatief:

De EU heeft duidelijke doelstellingen voor de veiligheid op de weg en het milieu, maar hieraan wordt nog niet voldaan. Een 30km/u-standaardbeperking zal ertoe bijdragen deze doelen efficiënter te bereiken, daar dit als doelmatig bewezen is voor de vermindering van ernstige en dodelijke ongevallen, geluidshinder, luchtvervuiling en CO2 uitstoot, alsook de verbetering van de verkeersstromen. Mensen kunnen met minder vrees reizen. Milieuvriendelijkere vervoersmodi worden aantrekkelijker. Om aan het subsidiariteitsprincipe te beantwoorden, moeten lokale autoriteiten de laatste beslissing nemen over andere snelheidsbeperkingen op hun wegen en gelijkwaardige alternatieven doorvoeren om de doelstellingen te bereiken.

4)             Relevante verdragsbepalingen:

Artikels 91.1(c) en 191 TFEU