Het Europees Burgerinitiatief in een notendop

Een Europees Burgerinitiatief is een referendum op het niveau van de Europese Unie. Uniek voor een document met zo’n belang is dat de handtekeningen zowel op papier als online mogen verzameld worden.

Wettelijke basis

Het recht op een Burgerinitiatief werd ingevoerd in 2009 door het herziene Verdrag van Lissabon (Article 11 paragraph 4).

Procedures

De concrete voorwaarden en procedures werden in 2011 vastgelegd in verordening 211/2011 van het Europees parlement. Sinds april 2012 kan men ook effectief een Europees Burgerinitiatief indienen. De burgers van de EU hebben nu de mogelijkheid de wetgeving van de Europese Unie rechtstreeks te beïnvloeden en hun eigen voorstellen op de agenda van de Europese Commissie te zetten. Zolang het thema ook effectief een Europese bevoegdheid is uiteraard. Het Europees Burgerinitiatief is het eerste grensoverschrijdende, rechtstreeks democratische recht van de wereld.

Stappen naar een succesvol Europees Burgerinitiatief

1)   Om een Europees Burgerinitiatief te starten, moet men een burgercomité oprichten van minstens 7 personen uit minstens 7 verschillende landen.

2)   Het Burgerinitiatief moet dan worden geregistreerd bij de Europese Commissie. Die Commissie heeft dan twee maanden de tijd om te controleren of het Burgerinitiatief legaal in orde is waarna het door de Europese commissie officieel geregistreerd wordt.

3)   Die registratie is het startschot voor het jaar tijd dat er is om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit minstens 7 EU-lidstaten. De handtekeningen moeten uit minstens 7 EU-landen komen waarbij er een speciaal quota is voor elk land, bepaald volgens het aantal inwoners van dat land. In elk afzonderlijk land moet er dus een bepaald aantal handtekeningen worden verzameld om geldig te zijn. Handtekeningen kunnen zowel online als op papier verzameld worden. In het geval van België is het minimaal aantal handtekeningen 16500.

4)   Maximaal één jaar later moeten de organisatoren alle handtekeningen verzamelen en de handtekeningen van elk land naar de desbetreffende regering sturen. Elke regering heeft maximaal drie maanden de tijd de handtekeningen uit dat land te controleren.

5)   Elke betrokken regering stuurt een certificaat met het aantal geldige handtekeningen terug naar de organisatoren. De organisatoren verzamelen alles en sturen dat door naar de Europese Commissie.

6)   Als er binnen de gegeven tijd voldoende handtekeningen uit minstens 7 EU-landen zijn verzameld is de Europese Commissie verplicht om het Burgerinitiatief te onderzoeken en een afdoende oplossing voor te stellen voor het aangekaarte probleem. Indien nodig wordt dan de normale wetgevingsprocedure ingezet. Zo kan het voorstel na twee à drie jaar uitgroeien tot een nieuwe wet.

 

De commissie is echter niet verplicht het wetsvoorstel van het Burgerinitiatief te aanvaarden, maar het moet op zijn minst grondig onderzocht worden en besproken worden in het Europees Parlement.

Het eerste Europees Burgerinitiatief werd op dag één, 1 april 2012, ingediend. Dit proces is ook nog volop bezig, dus niemand heeft al echt ervaring met deze nieuwe manier van burgerparticipatie.

Meer informatie:

Voor meer informatie kan je hier terecht.

www.citizenhouse.eu

www.democracy-international.org/eci.html

www.citizens-initiative.eu/

Website Europese Commissie, registratie EBI

Neem contact op met de Europese Commissie