Luchtkwaliteit en het klimaat

De uitbreiding van zone 30 naar de hele stad maakt de lucht zuiverder en laat de CO²-uitstoot verminderen. Dat komt omdat als er 30km/u gereden wordt er minder files zijn, doordat er aan een stabieler tempo kan gereden worden zonder steeds te moeten stoppen en optrekken. Aan de andere kant zullen meer mensen hun auto even aan de kant laten staan omdat de alternatieven (te voet, fiets, bus of trein) aantrekkelijker worden.

Feiten

Een niet gering aantal mensen denkt dat auto’s bij lagere snelheden meer brandstof en dus voor meer luchtvervuiling (CO² en NO²) zorgen. Het tegendeel is echter waar in het geval van de zone 30. Dit zijn de feiten:

– Moest in Duitsland de zone 30 ingevoerd worden, zouden autobestuurders 12% minder bruusk veranderen van snelheid, remmen ze 14% minder en verbruiken ze 12% minder brandstof [1].

– In Graz (Oostenrijk) waar, met uitzondering van de hoofdstraten, sinds 1992 een stedelijke 30km/u snelheidslimiet van kracht is zijn de schadelijke stikstofemissies (NOx, NO², stikstofdioxide) met 24% afgenomen [2] in de woongebieden van Graz.

– In Berlijn (Duitsland) werd bij een vermindering van de maximumsnelheid naar 30km/u op een hoofdstraat een afname van 6% bereikt in de waarden van fijn stof. Tegelijk zakte door deze maatregel de stikstofdioxideconcentratie (NO²) met 10% [3].

– Ook in Duitsland, in Halle, worden sinds 2008 vergelijkende metingen gedaan met en zonder zone 30 op dezelfde weg. Op de dagen mét zone 30 werd er gemiddeld 20% minder roetuitstoot (PM10) gemeten, en dat terwijl nog niet iedereen zich effectief aan de maximumsnelheid hield. De wetenschappers die het onderzoek uitvoerden stelden dat moest iedereen zich aan 30km/u houden er zelfs 40 tot 50% minder schadelijke stoffen zouden vrijkomen [4]. De luchtkwaliteit zou dus kunnen verdubbelen moest de maximumsnelheid van 30km/u ingevoerd worden en iedereen er zich aan houden.

 Brandstofverbruik

 Het is pas bij een snelheid die gevoelig lager ligt dan 30km/u dat het risico bestaat op een hoger brandstofverbruik. Maar de belangrijkste factor die het brandstofverbruik bepaalt is de persoonlijke rijstijl van de bestuurder. Iemand die fel optrekt en snel daarna opnieuw hard remt zal veel meer brandstof verbruiken dan iemand die gemiddeld trager rijdt maar minder moet vertragen en terug optrekken. Op die manier kan een zone 30 ook het brandstofverbruik wat temperen, als iedereen rustiger en aan en stabieler tempo rijdt zal er minder brandstof verbruikt worden. Ook voor het klimaat is dit gunstig omdat de CO²-uitstoot in rechtstreeks verband staat met het brandstofverbruik.

 

Terug naar de vorige pagina.

 


[1] An illustrated guide to traffic calming. by Dr Carmen Hass-Klau (1990)

[2] Stadt Graz (1994): Tempo 30/50 in Graz. Stadtverwaltung Graz